LEVV: kenniscentrum voor kwaliteitsverbetering

Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op kwaliteitsverbetering van de zorg door de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken. Daartoe verzamelt het LEVV kennis uit wetenschap en praktijk en maakt die toegankelijk en toepasbaar in het dagelijks werk.

Het LEVV heeft een belangrijke taak op het gebied van voorlichting en informatievoorziening richting instellingen en individuele zorgverleners. Het LEVV adviseert gevraagd en ongevraagd over kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing.

De belangrijkste diensten van het LEVV zijn informatievoorziening, advies, deskundigheidsbevordering en implementatie.