Over ons

Organisatie

LEVV verzamelt kennis uit wetenschap en praktijk en maakt die toegankelijk en toepasbaar in het dagelijks werk.

Het LEVV heeft een belangrijke taak op het gebied van voorlichting en informatievoorziening richting instellingen en individuele zorgverleners. Het LEVV adviseert gevraagd en ongevraagd over kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing.

De belangrijkste producten en diensten van het LEVV zijn informatievoorziening, advies, deskundigheidsbevordering en implementatie.

Visie

Kennis is essentieel voor het leveren van goede patiëntenzorg.

Missie

LEVV streeft naar aantoonbare verbetering van de patiëntenzorg.

Concreet levert het LEVV expertise bij het samenstellen van exposities, de uitvoering van educatieve trajecten en de uitbouw van het documentatiecentrum door middel van bijvoorbeeld Oral History projecten. Ook wordt meegewerkt aan de samenstelling van een Nationale Collectie Historisch Verpleegkundige Objecten.

In het museum staat de 150-jarige geschiedenis van de verpleegkundige en verzorgende beroepen centraal. Het streven is een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de verpleging en verzorging. In dat kader heeft het museum bijvoorbeeld drie wervende voorlichtingsfilms gemaakt.

Het FNI is gehuisvest in het Witte Huis te Zetten, een voormalig meisjesinternaat uit 1909. Het biedt veel ruimte voor exposities, publiek en aanverwante activiteiten. In de sfeervolle Anna Reynvaanzaal kan het museum grote groepen ontvangen. De zaal kan ook gehuurd worden voor diverse activiteiten, eventueel gecombineerd met een museumbezoek. Het museum beschikt tevens over een documentatiecentrum en een historische bibliotheek met studieplekken.