Rugtraining bij STEP

Step - RugtrainingAu! Hij schiet in de rug. Iedereen die dit hoort weet meteen waar we het over hebben, want de rug is een gevoelige plek voor iedereen waar we met zorg en aandacht mee om moeten gaan om vervelende klachten te voorkomen. Pijn aan de rug belemmert u in uw doen en laten op een dusdanige manier dat het erg vervelende vormen aan kan nemen en dat u de dingen die u dagelijks wilt ondernemen niet meer kunt doen omdat u niet alle fysieke vrijheid heeft die daar voor nodig heeft. Rugtraining kan daarbij goed helpen, want met de juiste rugtraining kunnen klachten voorkomen worden die anders erger zouden kunnen worden. Waar hebben we het over wanneer we spreken van rugtraining? Op deze vraag kunnen we niet een eenduidig antwoord geven omdat rugtraining veel kan betekenen. Bij Rugtraining moet uiteraard altijd naar de aard van de klachten gekeken worden. Kennis is erg belangrijk bij het voorkomen van rugklachten. STEP is de plek waar u terecht kunt voor hoogwaardige rugtraining. STEP richt zich op bedrijven, want in bedrijven komen veel rugklachten voor met als gevolg veel ziekteverzuim. Dat kan op grote schaal worden teruggedrongen met de juiste training. STEP legt bij haar benadering de nadruk op voorkomen, want voorkomen blijft natuurlijk altijd beter dan genezen wanneer we het hebben over rugklachten. Rugklachten kunnen ontstaan door:

  • Verkeerde houding
  • Fysieke overbelasting
  • Mentale problemen
  • Genetische aanleg
  • Trauma

 

Rugtraining om te voorkomen

Hoe voorkomen we de rugklachten waar zo veel mensen vandaag de dag last van hebben? Dat is een zeer goede vraag. Rugklachten kunnen worden voorkomen door het opdoen van de juiste kennis en door de beste rugtraining die wordt toegespitst op de klacht die u heeft. Er zijn vele oorzaken te benoemen. Sommige mensen hebben een verkeerde houding, soms zelfs al van kinds af aan. Ze lopen niet recht en hebben problemen die met deze houding te maken heeft. Andere mensen ontwikkelen pas later problemen als gevolg van bepaalde fysieke activiteiten bijvoorbeeld op het werk. Als werkgever dient u zich te bekommeren om het welzijn van uw medewerkers en daarbij speelt fysiek welzijn een grote rol. Rugklachten zijn veel voorkomend en het is dan ook heel interessant voor werkgevers om eens na te denken over preventie. Met rugtraining kunnen klachten snel worden verholpen. Maar wat ook belangrijk is om nadat de klachten zijn verholpen te zorgen voor goede nazorg. Het probleem dat namelijk veel voorkomt, is dat klachten toch weer terugkomen omdat mensen vervallen in hetzelfde gedrag. Het is heel erg vervelend om pijn te hebben aan het lichaam. Het zorgt er voor dat u zich minder goed kunt concentreren. Mensen die last hebben van pijn presteren minder goed dan mensen die geen last hebben van pijn. Daarom is het altijd heel erg belangrijk om er voor te zorgen dat u gezond bent en met zorg en aandacht naar het lichaam te kijken. Dat zit hem niet alleen maar in de juiste houding, maar ook in de juiste voeding. Het lichaam moet op alle manieren goed worden verzorgd. Heeft u last van pijn in de rug? Denk dan eens na over de mogelijkheden van rugtraining. Bij een dergelijke training wordt er altijd eerst gekeken naar de aard van de klachten. De juiste oefeningen moeten namelijk worden gekozen om bepaalde spiergroepen te versterken. Bij onderrugklachten is het vaak belangrijk om de buikspieren sterker te maken zodat deze beter in staat zijn gewicht op te vangen wanneer het bijvoorbeeld gaat om een verkeerde houding.

Duurzaam trainen van de rug

Rugtraining is iets wat langere tijd kan worden volgehouden. Kiezen voor de juiste training betekent kiezen voor duurzame oplossingen. Er zijn verschillende soorten trainingen en rugtraining dient te worden toegespitst op het probleem van een individu. Problemen in de rug kunnen vele oorzaken hebben en niet in de laatste plaats psychologische oorzaken hebben. Door verstoringen in het neurologisch systeem kan het vaak gebeuren dat mensen spanning ontwikkelen die zich opbouwt in het lichaam. Dat is heel erg vervelend en om tot genezing te komen moet dan ook daarnaar worden gekeken. Het lichaam van de mens laat zich kenmerken door een grote complexiteit. Alles in het menselijk lichaam is met elkaar verbonden. Dat betekent ook dat er andere zaken zijn waar op gelet moet worden zoals voeding en andere zaken. Wie niet gezond leeft en bijvoorbeeld erg veel drinkt en rookt raakt fysiek uit balans al zal dien ten gevolge ook weer gevoeliger zijn voor blessuren. Wat kunnen we er aan doen? Training en gerichte oplossingen met het ook op preventie is het antwoord. Dit antwoord behelst natuurlijk nogal wat en daarom is het zaak om een goed plan te maken waarbij naar alle facetten wordt gekeken. Het is anno 2016 niet meer nodig om met pijn te leven. Het lichaam hoeft niet een belemmering te zijn in het dagelijks leven maar juist een instrument dat u overal naartoe kan brengen. Daarom is harmonie met het lichaam ook zo belangrijk. Kijk eens naar de mogelijkheden van het trainen van de rug op de juiste manier en zorg dat u geen pijn hoeft te lijden. Dat zorgt er te alle tijden voor dat u minder goede prestaties levert en daar hoeft u in geen geval genoegen mee te nemen. De rug kent vele spieren en het vergt kennis en expertise maar ook jaren van ervaring om de juiste diagnose te stellen.